Jäsenet

Klubi kutsuu aktiivijäsenikseen jäsenten esittämiä täysi-ikäisiä, hyvämaineisia eri ammattialoja edustavia henkilöitä.

Klubi voi lisäksi kutsua kunniajäsenekseen joko klubin jäsenen tai klubin ulkopuolisen henkilön.